Τελείτσες


  

Αυτό το παιχνίδι δεν έχει οδηγίες
Όλοι πρέπει να έχετε παίξει τελείτσες...