Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Σκοπός Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών

Κατά την πλοήγηση σας στον δικτυακό τόπο Junior.gr, προκειμένου να συμμετέχετε ενεργά στις δραστηριότητες του δικτυακού μας τόπου, σας δίνουμε την επιλογή να αναγράψετε σε κάποιες φόρμες- αιτήσεις που θα συναντήσετε (π.χ.: εγγραφή μελών), κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία.

Συγκατάθεση Χρηστών:

Εάν επιλέξετε να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία που θα συναντήσετε, τότε αναγνωρίζετε, ότι τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από τους συντελεστές του Junior.gr, ενώ παράλληλα τεκμαίρεται ότι δίνετε στην ΙΜΟ ΑΕ και στην JUNIOR NETWORK την συγκατάθεση σας να προχωρήσει στην συλλογή των στοιχείων αυτών.

Η ΙΜΟ ΑΕ και η JUNIOR NETWORK, δεσμεύονται να μην προβούν σε δημοσίευση ή διοχέτευση των στοιχείων αυτών σε τρίτους χωρίς την άδεια σας,- με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η παραχώρηση πρόσβασης στα στοιχεία αυτά επιβάλλεται λόγω συμμόρφωσης σε επιταγές των Αρμόδιων Αρχών, σύμφωνα με τους ορισμούς της Ισχύουσας Νομοθεσίας.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται:

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω αιτήσεις-φόρμες, αναφέρονται στις κατηγορίες καταχώρηση επιχείρησης, επικοινωνία, και εγγραφή νέου μέλους. Μέσω των υπηρεσιών αυτών μπορείτε να καταχωρείτε τα στοιχεία σας, με σκοπό την πρόσβαση των επισκεπτών του δικτυακού τόπου Junior.gr σε αυτά, να επικοινωνείτε με τους συντελεστές του Junior.gr.

Τα στοιχεία που αναγράφονται στις φόρμες του Junior.gr, είναι τα εξής:

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, χώρα, ταχ. κώδικας, τηλέφωνο, κινητό, fax, e-mail, website. Όπως αναφέρεται και στις σελίδες που περιέχουν τις φόρμες αυτές, κάποια από τα στοιχεία αυτά, τα οποία και διακρίνονται από έναν αστερίσκο (*), είναι υποχρεωτικά. Η διάκριση αυτή μεταξύ προαιρετικών και υποχρεωτικών στοιχείων εξυπηρετεί την ορθότερη και πληρέστερη σκιαγράφηση των μελών του δικτυακού τόπου Junior.gr. Τα υποχρεωτικά αυτά στοιχεία που καλείστε να εισάγετε στις φόρμες του δικτυακού μας τόπου, είναι τα εξής: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο. Τα στοιχεία που αναγράφετε στα υποχρεωτικά πεδία των αιτήσεων του δικτυακού μας τόπου, αποτελούν την στοιχειώδη προϋπόθεση για την επικοινωνία και διαμόρφωση μιας σχέσης ουσιαστικής μεταξύ των μελών και των συντελεστών του Junior.gr.

Πρόσβαση σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων - Τροποποίηση & Διαγραφή Στοιχείων από Αρχείο:

Αν επιθυμήσετε κάποια στιγμή την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας από τις βάσεις δεδομένων της JUNIOR NETWORK, έχετε οποτεδήποτε το δικαίωμα να το ζητήσετε αποστέλλοντας email στην ηλεκτρ. δ/νση: info@junior.gr ή επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλέφωνα: 210-8222140, 210-8227277 και 210-9200050.

Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών

Η ΙΜΟ ΑΕ και η Junior Network, σας διαβεβαιώνουν ότι δεν θα προβούν με κανέναν τρόπο σε διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών-μελών του δικτυακού τόπου Junior.gr, σε τρίτους (μεταβίβαση, πώληση ή ενοικίαση κ.λ.π), ή σε δημοσίευση ή κοινοποίηση τους.

Σύνδεση με άλλους Δικτυακούς Τόπους - Links

Είναι, όμως, πιθανό ο δικτυακός τόπος Junior.gr, να σας παρέχει την δυνατότητα μετακίνησης σε άλλους, ανεξάρτητους από αυτόν δικτυακούς τόπους. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΙΜΟ ΑΕ και η Junior Network, δεν θα ευθύνονται για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που οι συνδεόμενοι αυτοί δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Νομικό Πλαίσιο

Ο τρόπος συλλογής, η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού τόπου Junior.gr, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). Με την είσοδο σας στον δικτυακό τόπο Junior.gr, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο της παρούσας. Για την συνεπέστερη, κατοχύρωση των δικαιωμάτων σας, σκόπιμη είναι η επανεξέταση του περιεχομένου της παρούσας ανά τακτά διαστήματα, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων σε περιπτώσεις τροποποιήσεων τμημάτων ή του συνόλου της παρούσας.